Privacy verklaring Stepping forward Stepping Forward
Array
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit is het privacy beleid van Stepping Forward. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Hieronder leggen we je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan deze Privacy beleid aandachtig door te nemen.

Toepassing Privacy verklaring

 1. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stepping Forward. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten geef je aan ons privacy beleid te accepteren.
 2. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt.
 3. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacy Verklaring worden beschreven.

Persoonsgegevens

 1. Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten of een van onze producten aanschaft, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde apparatuur van Stepping Forward of op beveiligde servers van een derde partij. De aan ons verstrekte gegevens zullen we niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens. Op onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.
 2. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je e-mailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. In onze nieuwsbrieven wordt aangegeven hoe je je kunt afmelden.
 3. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde apparatuur van Stepping Forward of op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 4. Persoonsgegevens kunnen zijn:voornaam,achternaam,e-mailadres,telefoonnummer(nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde coachsessies of workshops (nodig voor inschrijving en facturatie), geboorteplaats, geboortedatum. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van het voeren van onze administratie en belastingaangiftes. De gegevens in de boekhouding worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende coach, een dossier aanleggen. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over onder andere je gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen over de sessies en eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde apparatuur van Stepping Forward of op beveiligde servers van een derde partij.

Verwijzing naar andere websites

Stepping Forward is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waar wij worden genoemd of waar op onze website naar wordt verwezen. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy Verklaring en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Geheimhouding

Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers, opdrachtgevers, of derden. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

Cookies

De website www.stepping-forward.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en ervoor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren. Ook is het delen van gegevens met derden uitgeschakeld. Ten slotte maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Google reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via onze website. Die service controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.

Meer informatie over Google’s privacybeleid vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen mogelijk ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Inzage, verwijderen en aanpassen van gegevens

 1. Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we vastleggen.
 2. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleidingvan een inzageverzoek en die je niet zelf in een account kan veranderen of verwijderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Stepping Forward.
 3. Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stepping Forward te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 4. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemmingis, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@stepping-forward.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien we je verzoek afwijzen, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wijziging Privacy verklaring

Het kan soms nodig zijn om deze Privacy verklaring aan te passen indien er iets wijzigt in onze dienstverlening en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsbescherming. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Waar kan je terecht met vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy verklaring en de wijze waarop Stepping Forward je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@stepping-forward.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Stepping Forward jouw gegevens verwerkt.

Contact

Stepping Forward werkt vanaf locaties in Amsterdam Rivierenbuurt en Noord. Coaching of training op locatie is ook mogelijk. Direct aan de slag? Vul onderstaand contactformulier in en plan een vrijblijvende kennismaking in met Veronika Nab.

Gegevens Stepping Forward

Adres: Sessies vinden plaats in de Swalmstraat 2b en online indien gewenst
E-mail: info@stepping-forward.nl
KVK nr. 63201542
Bank rek. NL67 INGB 0651 9266 96
T.a.v. V. Nab

Contactformulier

Scroll Up